Goed werkgeverschap

We geloven dat goed werkgeverschap cruciaal is voor de continuïteit van ons bedrijf. Dat vraagt om delen met en investeren in mensen, en dat doen we ook: we bieden goede arbeidsomstandigheden, vooral als het gaat om de werkomgeving en voorzieningen, en laten onze medewerkers meedelen in de resultaten van het bedrijf. We hechten aan een langdurige relatie die werkzekerheid biedt, en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

Werk voor kwetsbare groepen

Acceptatie en integratie van mensen met een beperking of een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt kenmerkt ons bedrijf. Ze worden ingezet voor functies en/of taken waarin het kan: op diverse afdelingen in de fabriek zijn medewerkers vanuit het Robedrijf (het sociale werkbedrijf van de gemeente Rotterdam) aan de slag gegaan. Onze doelstelling is om op het totaal aantal medewerkers minimaal 3% uit kwetsbare groepen te werk te stellen.