Certificaten en keurmerken

Certificaten en keurmerken zijn er om de kwaliteit van bepaalde onderdelen van het MVO-beleid aan te kunnen tonen. Voor Dekker zijn de volgende certificaten relevant:

FSC®-certificaat onder licentie: FSC-C104325

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud en een verantwoord beheer van bossen wereldwijd. Download certificaat.

 

 

CARB2

CARB2 toont aan dat een materiaal onder de norm blijft als het gaat om emissie van formaldehyde.

 

NSF

Het certificaat toont aan dat materialen en producten veilig zijn in contact met voedsel.

 

ISO 9001 en 14001

De kwaliteit van de producten (ISO 9001) en milieurisico’s van de activiteiten (ISO 14001) worden geborgd door een gecertificeerd managementsysteem. 

 

Trustone

Samen met andere bedrijven heeft Dekker Zevenhuizen afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. We ondertekenden hiervoor het gezamenlijke TruStone Initiatief, een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang van de gemaakte afspraken.

 

XertifiX

Het grootste deel van het natuursteen van Dekker komt uit India. Buiten de eigen audits die Dekker uitvoert bij haar leveranciers heeft Dekker een samenwerking met XertifiX. XertifiX is een NGO die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden en milieubescherming in de Aziatische steensector. Download certificaat.

 

Erkend leerbedrijf

Dekker Zevenhuizen is een erkend leerbedrijf. We bieden stages en leerwerkplekken aan studenten uit het voortgezet onderwijs.

 

Compliancecontrole ODMH

Periodiek (maar minimaal jaarlijks) bezoekt de ODMH ons bedrijf om steekproefsgewijs te verifiëren of de milieuwetgeving wordt nageleefd.