Duurzaam Dekker

Dekker Zevenhuizen is een echt familiebedrijf, en continuïteit is ons belangrijkste doel. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons een vanzelfsprekendheid. We zijn niet gericht op kortetermijnwinsten en -opbrengsten, maar willen tegemoetkomen aan de vraag van nu zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Daarbij gaat het om veel meer dan het milieu alleen. Het gaat om de hele context van ondernemen, dus menselijke, sociale en economische facetten. Die loyaliteit naar de toekomst geldt voor de inrichting van het productieproces, net zo goed als voor de omgang met het personeel, de handelsketen en de directe omgeving. Lees er alles over in het MVO rapport.

New Call-to-action

Koploper MVO-Register

Dit is wat Julia Chatelain (Director Reporting and Assurance voor het MVO-Register) over Dekker zegt:

“Veel bedrijven zeggen dat duurzaamheid in hun DNA zit, maar bij Dekker Zevenhuizen is dat echt zo. Ze zijn in één keer op het hoogste niveau ingestapt en hun complete MVO rapport laat zien dat ze op alle relevante onderwerpen al jarenlang progressief sturen op duurzame producten, goed werkgeverschap en maatschappelijke bijdrage. Dekker behoort met dit rapport in één klap tot de koplopers in het MVO-Register.” 

 

MVO Management

‘Duurzaam Dekker’ onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals ze in ISO 26000 richtlijnen staan beschreven. We maken gebruik van het MVO-Register om die principes uit te werken en inzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden. Onderdeel van het MVO-managementsysteem is een MVO-impactanalyse en integratie van stakeholdersbelangen. Daaruit volgt een materialiteitsmatrix die laat zien wat de relevante MVO-onderwerpen voor ons bedrijf en onze stakeholders zijn. Dit alles is na te lezen in ons rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.