Garantievoorwaarden

Maatwerkbladen keuken

Een keukenblad heeft 5 jaar garantie 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

 1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
 2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
 3. Eventuele klachten kun je melden bij de leverancier/winkel; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
 4. Garantieclaims kun je tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kun je terugvinden op de factuur.
 5. Als je een garantieclaim indient, zal de servicedienst contact opnemen om de klacht door te spreken. Indien mogelijk wordt het probleem ter plekke verholpen. In het andere geval wordt, als de claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
 6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
 7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Eventuele klachten kun je melden bij de leverancier/winkel waar je het blad hebt gekocht.

Maatwerk badmeubelen

Een maatwerk Qisani badmeubel heeft 5 jaar garantie.

Garantiebepalingen Maatwerk badmeubelen

 1. Binnen de geldende garantietermijn van 5 jaar worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd. Hierbij gaat het om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
 2. Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders en ophangsystemen onder de garantie.
 3. Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 5 werkdagen) en inclusief foto’s bij de verkopende partij.
 4. Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd.
 5. Het badmeubel dient afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet, onvoldoende of onjuist is afgekit vervalt de garantie. (Zie onze handleiding voor de juiste manier van montage.)
 6. Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie. Bij onvoldoende/onjuiste ventilatie kan er vochtschade ontstaan. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden in de omvang en de vorm van het materiaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een paneel hol of bol gaat staan. Dit “werken” kan worden beperkt door te zorgen voor een temperatuur tussen de 15ºC en
  24ºC en een luchtvochtigheidgraad tussen 40 en 60%.Plaats houten meubelen daarom niet te dicht bij een warmtebron (kachel, open haard, radiator). (minimaal 30 cm er vandaan)
 7. Hout verkleurt onder invloed van licht en lucht. Bij overmatige verkleuring is sterk zonlicht meestal de boosdoener. Het beste is om direct zonlicht op je meubels zoveel mogelijk te vermijden.
 8. De houten meubels zijn behandeld met een impregnerende olie. Deze olie kleurt het hout en benadrukt de natuurlijke structuur, krimpscheurtjes en noesten van het behandelde hout. Plaats hete voorwerpen nooit direct op een houten meubel. Hierdoor ontstaan kringen die niet
  meer te verwijderen zijn.
 9. Hout is een materiaal dat leeft. Nerven, noesten, kleurverschillen en houtscheurtjes horen bij de eigenschappen van hout. Daarom kunnen er verschillen in structuur en kleur ontstaan.
 10. Om vocht schade te voorkomen dient het meubel na gebruik te drogen. Dit om vochtschade van het badmeubel te voorkomen. Vochtschade als gevolg van incorrect gebruik valt niet onder garantie
 11. Bij garantie (reclamatie) worden alleen de onderdelen kosteloos geleverd, overige kosten vallen niet onder de garantie. Dekker is niet aansprakelijk voor vervangings- en gevolgkosten.
 12. Bij schade als gevolg van verkeerde montage, oneigenlijk gebruik en lekkage vervalt de garantie. Beschadigingen die ontstaan tijdens het vervoer, of door fouten vóór of tijdens de montage, door (oneigenlijk)gebruik of door verkeerd onderhoud, kunt u dus niet vergoed krijgen.

* Voorzie een serviceaanvraag altijd van een omschrijving van de klacht, ordernummer en duidelijke foto’s ter beoordeling. Om uw verzoek snel in behandeling te nemen, is het noodzakelijk dat uw bericht zo compleet mogelijk is. Vergeet dus niet het ordernummer, en ondersteunend foto- of videomateriaal mee te sturen.

* De garantievoorwaarden vervallen voor producten welke door de eindgebruiker zijn aangeschaft als showroommodel.

Badkamer kranen en accessoires

Eerste tot en met vijfde gebruikersjaar garantie op onderdelen. Na het eerste gebruiksjaar worden voorrijkosten en arbeid in rekening gebracht. Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument. Bij het niet correct monteren en onderhouden zoals vermeld in de onderhoudsadviezen vervalt de garantie. De klacht wordt opgelost door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. Bij Qisani opbouw wastafelkranen geldt: wanneer er geen filterstopkranen zijn gemonteerd vervalt de garantie in geval van lekkage en klachten over het binnenwerk en worden de kosten van het servicebezoek in rekening gebracht.

De rvs-kranen zijn gekleurd door middel van het pvd proces (Physical Vapor Deposition). Door deze moderne en milieuvriendelijke techniek blijven de metaalglans en de eigenschappen van het Rvs behouden. Deze kranen zijn uv-, hitte- en vlekbestendig. Tussen de kleur van de rvs-pvd wastafel de bijpassende kraan en de overige accessoires kan een nuanceverschil ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door verschillende productiebatches en wordt versterkt door lichtinval. Krassen en andere beschadigingen zullen op de mat zwarte kranen en accessoires sneller zichtbaar zijn. Eventuele beschadigingen van de poedercoating tijdens het gebruik vallen niet onder de garantie en kunnen niet gereclameerd worden.