Garantievoorwaarden maatwerk

Een keukenblad heeft 5 jaar garantie 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
  2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
  3. Eventuele klachten kun je melden bij de leverancier/winkel; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
  4. Garantieclaims kun je tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kun je terugvinden op de factuur.
  5. Als je een garantieclaim indient, zal een servicemonteur langskomen om de klacht op te nemen. Indien mogelijk wordt het probleem ter plekke verholpen. In het andere geval wordt, als de claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
  6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
  7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Eventuele klachten kun je melden bij de leverancier/winkel waar je het blad hebt gekocht.