Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Dekker Zevenhuizen die zijn gedeponeerd op 11 januari 2018 ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 2/2018. De algemene
voorwaarden zijn tevens geplaatst op onze website. Op eerste verzoek wordt de papieren versie van de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van andere algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download hier de leveringsvoorwaarden.