Code of Conduct

Dekker Zevenhuizen B.V. is een familiebedrijf dat is opgericht in 1930, en al jarenlang toonaangevend is in de Nederlandse woonmarkt. Ons bedrijf is verregaand gespecialiseerd in het bewerken van hoogwaardige materialen tot maatwerkbladen en meubeldelen voor het hele interieur. De bladen worden herkend aan de exclusieve kleuren en de strakke afwerking. Daarnaast heeft Dekker Zevenhuizen een ruim assortiment van even innovatieve als betrouwbare keuken- en sanitair producten, zoals spoelbakken, kranen en verlichting.
De kernwaarden van ons bedrijf, waaronder samenwerking, innovatie, kwaliteit, betrokkenheid en continuïteit, worden uitstekend samengevat in het begrip duurzaam ondernemen.

Waarom?

Deze gedragscode is bedoeld om directie en medewerkers bewust te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als correct en als ongepast gedrag wordt beschouwd.

Voor wie?

Deze code geldt voor iedere medewerker, vertegenwoordiger of bestuurder van ons bedrijf. Contractmedewerkers, medewerkers van externe organisaties, dienen zich aan de code te houden. Aannemers, dienstverleners en adviseurs die ons vertegenwoordigen of voor of namens ons werken worden geacht in overeenstemming met deze code te handelen wanneer zij namens ons optreden.

Naleving van wet- en regelgeving

Alle medewerkers beschermen de legaliteit van ons bedrijf. Zij moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu, (arbo)veiligheid en eerlijk zaken doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij te allen tijde ethisch handelen en hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.

Anti-omkoping en corruptie

Wij bouwen relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen, en we zijn vastbesloten onze reputatie te behouden en te versterken. Vandaar dat wij nooit steekpenningen, in welke vorm dan ook, aannemen of betalen.

Geschenken en representatie

Wij raden onze medewerkers af geschenken en representatie van een zakenpartner te accepteren of deze aan hen aan te bieden, vooral als u zich ongemakkelijk zou voelen om uw manager, collega’s, familieleden of het publiek te vertellen dat u deze heeft geaccepteerd of aangeboden. Wij laten onze zakelijke beslissingen niet door – aangeboden of ontvangen – geschenken en representatie beïnvloeden of anderen een reden geven om dit te vermoeden.

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer persoonlijke relaties, deelname aan externe activiteiten of een deelname in een andere onderneming zakelijke beslissingen van onze medewerkers beïnvloeden of bij anderen die indruk zouden wekken. Een geval van belangenconflict kan de reputatie van ons bedrijf en de medewerker in gevaar brengen. We moeten feitelijke, potentiële of vermoedelijke belangenconflicten indien mogelijk zien te voorkomen.

Mededingingsrecht en eerlijke concurrentie

Mededingingswetgeving beschermt het vrije ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Het is voor ons belangrijk deze uitgangspunten te ondersteunen en wij verwachten dat onze medewerkers hun rol vervullen bij het bestrijden van illegale praktijken. Hieronder vallen prijsafspraken, verdeling van markten, productiebeperking, aanbestedingsfraude en mededingingsbeperkende of monopolie praktijken. Wij gaan geen ongepaste gesprekken of overeenkomsten met onze concurrenten aan.