Directie en Raad van Commissarissen Dekker Groep

Directie

Algemeen directeur | de heer Drs. Ir. L. N.J. van der Velde

Financieel directeur | de heer P.M. de Jong

Operationeel directeur | de heer E. Roos

 

Raad van Commissarissen

RVC voorzitter | mevrouw Drs. S.P.I. Lohf (benoemd tot 1-7-2019)         

RVC lid | de heer Prof. dr. ir. V.A. Gilsing (benoemd tot 1-1-2023)     

RVC lid | de heer G.J.M. Kloppers MBA (benoemd tot 1-7-2020)